ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สอศ.จับมือ แบงค์ชาติ และตลท.พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านการเงิน  ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สอศ.จับมือ แบงค์ชาติ และตลท.พัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านความรู้ทางการเงิน ตลาดทุน และความยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาววชิรา อารมย์ดี รองผู้ว่าด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และ นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานลงนาม

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์