ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.

นายชนะ เปรมปรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.

เพื่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูผู้ช่วย ครูอาสาสมัคร กศน.พื้นที่ปกติ ครูอาสาสมัคร กศน.พื้นที่สูง ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ครูสอนผู้พิการ ให้สามารถจัดการรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยเบื้องต้น ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนางนิตยา บุตรสุข นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ข้าราชการครู ครูผู้ช่วย บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการฯ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์