ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ ได้แก่ สำนักงาน กศน.กทม. กลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาทางไกล และสถาบัน กศน. ภาค เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติอาคารสำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์