ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแผ่นดิน

กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อแผ่นดิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนินโครงการ กปภ.ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Father’s Land) ปี 2565 ณ บ้านหัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และสถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ มุ่งหวังปลูกฝังและส่งเสริมจิตสำนึกพนักงานรวมถึงชุมชนให้รักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์