ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขนส่งแพร่ เชิญชวนยื่นคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

ขนส่งแพร่ เชิญชวนยื่นคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่ เชิญชวนยื่นคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เปิดรับคำขอตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

นายมานพ พุทธวงค์ ขนส่งจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ยื่นคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันและทำงานได้อย่างมีศักยภาพ โดยการนำรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาใช้ให้ผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตนเองได้

ทั้งนี้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ (กปถ.) นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย มาจัดสรรเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการมากที่สุด และผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เครื่องผลิตออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ เตียง ขาเทียม แขนเทียม โลหะดามขา รถสามล้อโยก รถเข็น และรถเข็นไฟฟ้า เป็นต้น

สำหรับผู้ที่จะขอรับการจัดสรรต้องเป็นผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย จากการใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคยได้รับอุปกรณ์ประเภทเดียวกันจากหน่วยงานอื่นมาก่อน หรือเคยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นแต่ต้องเกิน 3 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ยื่นคำขอ เว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับความช่วยเหลือ และเป็นผู้ไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ สามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือสอบถามเพิ่มเติม โทรสายด่วน 1584 หรือ 0-2271-8888 ต่อ 2511-2515 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220511120325206

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More