ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.พลิกโฉมเว็บไซต์สู่คลังสมองวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปีนี้

วธ.พลิกโฉมเว็บไซต์สู่คลังสมองวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญา ตั้งเป้าแล้วเสร็จในปีนี้

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ได้ปรับบทบาทและภารกิจเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้วัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม ภายใต้เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์