ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รัฐมนตรีอนุชา มอบหมายสถาบัน TDGA สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ต่อยอดบริการ พลิกหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัล

รัฐมนตรีอนุชา มอบหมายสถาบัน TDGA สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ต่อยอดบริการ พลิกหน่วยงานสู่องค์กรดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ” หรือ GCIO รุ่นที่ 30 โดย นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการอบรมฯ พร้อมด้วย นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล นายชัยณรงค์ โชไชย กรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านรัฐบาลดิจิทัล ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการบูรณาการเพื่อปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริการ (Digital Transformation Project) ของผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ โดย รัฐมนตรีอนุชา ได้กล่าวเน้นย้ำ ถึงความสำคัญในการเร่งผลักดันให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานราชการอัปสกิลทักษะดิจิทัล เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับไปต่อยอดพลิกโฉมองค์กรสู่ดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งนำพาภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล

ด้าน ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงความสำเร็จของการอบรมในครั้งนี้ให้ฟังว่า หลักสูตร GCIO รุ่นที่ 30 มีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมากถึง 131 ท่าน และผ่านการรับเลือกเข้ารับการอบรมจำนวน 79 ท่าน โดยใช้ระยะเวลาการจัดฝึกอบรมทั้งสิ้น 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 – 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถาบัน TDGA ได้ออกแบบขึ้นมาสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) หรือ ผู้ช่วยผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO Assistant) โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจใน

บทบาทและหน้าที่และเสริมสร้างสมรรถนะที่จำเป็นของผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรภาครัฐ และเป็นพลังสำคัญในการร่วมกันเดินหน้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถอัปเดตหรือติดตามหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของสถาบัน TDGA ได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)