ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เป็นองค์ปาฐกพิเศษ ในงาน Executive Breakfast Forum 2022

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เป็นองค์ปาฐกพิเศษ ในงาน Executive Breakfast Forum 2022

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติรับเชิญ เป็นองค์ปาฐกพิเศษ ในงาน Executive Breakfast Forum 2022 EP.11 หัวข้อ Executive Keynote: From Information to Actionable Intelligence: Adapting Government to Data Analytic จัดโดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

โดยได้กล่าวว่า เราอยู่ในยุคที่โลกนี้ Uncertainty การบริหารงานราชการแผ่นดิน และการบริการประชาชนจากภาครัฐ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่บนฐานของการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ ซึ่งการเลือกใช้ข้อมูลและประมวลผลด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีที่เหมาะสมจึงเป็นหัวใจสำคัญ ทำอย่างไรให้ “รัฐ” สามารถแสวงหาข้อมูลที่เป็น High Value Asset สกัดวิเคราะห์ (Data Analytics) จนสามารถออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายมาตการต่างๆ (Data-Driven Policy) 

จนถึงระดับ Tailor-Made Policy ซึ่งจะเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินที่ทรงประสิทธิภาพ และถึงที่สุดที่เราอยากเห็นคือการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน จนภาครัฐทั้งหมดเป็น Data-Driven Organization ซึ่งจะยกระดับการใช้นวัตกรรมข้อมูล Data Innovation ก้าวสู่การเป็น “รัฐดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ”

Read More

เครดิตข่าวจาก : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)