Good Travel with Marriott Bonvoy ขยายสู่โรงแรมและรีสอร์ท เกือบ 100 แห่ง ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Good Travel with Marriott Bonvoy ขยายสู่โรงแรมและรีสอร์ท เกือบ 100 แห่ง ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

โปรแกรมที่ขับเคลื่อนด้วยจุดมุ่งหมาย ได้ร่วมกับ PARDICOLOR ผู้ริเริ่มศิลปะแนวสร้างสรรค์
ตีความศิลปะภาพโปสเตอร์ของการเดินทางใหม่ มาส่วนหนึ่งของการขยายโปรแกรมในครั้งนี้

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์