เหรียญพระพุทธสุริโยทัย สก. ปี 2534

รหัส : c220

ราคา 400.-

เหรียญพระพุทธสุริโยทัย สก. จัดสร้างเนื่องในพระราชพิธีสมโภชพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2534

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระราชานุญาตให้สร้างพระพุทธปฏิมาเพื่อประดิษฐานภายในเจดีย์ศรีสุริโยทัย และทรงพระราชทานพระนามว่า พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติ์ทีฆายุมงคล ซึ่งมีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลแห่งสมเด็จพระสุริโยทัย และทรงเจริญพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” เพื่อประดิษฐานในองค์พระเจดีย์สุริโยทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทำพระราชพิธีสมโภชเจดีย์ศรีสุริโยทัย พร้อมเปิดอาคารนิทรรศการเกียรติประวัติของสมเด็จพระสุริโยทัย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2534

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย สิทธิรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้เขียนแบบและปั้นองค์พระพุทธปฏิมากร เป็นพระพุทธปฏิมากรทรงเครื่อง ปางประทานพร สมัยอยุธยาตอนกลาง

พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติ์ฑีฆายุมงคล เป็นพระพุทธรูปประทับยืนทรงเครื่อง พระหัตถ์ซ้ายเสมอพระอุระปางประทานอภัย หงายพระหัตถ์ขวาทอดขนานไปกับพระโสณีปางประทานพร ทรงอุณหิส กุณฑล กรองศอ ห้อยทับทรวง ทรงพาหุรัด ทองพระกร ทองพระบาท ขอบบน และหน้านาง ของสบงประดับลายรักร้อยกลีบบัว อยู่บนฐานบัวแวงทรงกลมรองรับด้วยฐานสิงห์และฐานเขียง ย่อมุมไม้สิบสอง หล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ลงรักปิดทอง มีขนาดความสูงเท่าส่วนสูงของพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (1.63 เมตร) ยุครัตนโกสินทร์ ประดิษฐานอยู่ภายใน พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระราชพิธีสำคัญ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (รัชกาลที่ ๑๐) ได้เสด็จทรงประกอบพิธีมังคลาภิเษก เสกดิน เสกน้ำพระพุทธมนต์ ปั้นหุ่นที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จฯ เททองที่โรงหล่อกองหัตถศิลป์ กรมศิลปากร กิ่งอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จฯ ในพระราชพิธีมังคลาภิเษก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระราชพิธีมังคลาภิเษกครั้งนี้วัดต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร เจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมกันด้วย
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเสด็จฯในงานพระราชพิธีสมโภชพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตในพระเกตุขององค์พระปฏิมาพระพุทธสุริโยทัยสิริกิติฑีฆายุมงคลที่ทรงอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน และทรงประกอบพระราชพิธีอัญเชิญเจดีย์พระบรมธาตุจำลองขึ้นสู่ที่บรรจุบนคอระฆังขององค์พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย
พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติ์ทีฆายุมงคล ปั้นแบบโดย รศ. วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ โดยมีพระพุทธรูปทรงเครื่อง สมัยอยุธยาตอนกลาง ที่ สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี (ทองเจือ จินตากโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้ประทานให้เป็นต้นแบบ

“พระพุทธสุริโยทัยสิริกิตฑีฆายุมงคล” พระพุทธศักดิ์สิทธิ์แห่งพระราชินีในรัชกาลที่ 9 โดยในหลวงรัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีพุทธาภิเษก เป็นมหามงคลสูงสุดของแผ่นดิน

 

พิธีมหาพุทธาภิเษก โดยพระเกจิอาจารย์หลายท่านอาทิเช่น

1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานจุดเทียนชัย รวมทั้ง สมเด็จพุฒธาจารย์ วัดสระเกศ

2. หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

3. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

4. หลวงปู่เจือ วัดกลางบางแก้ว

5. หลวงปู่ทิม วัดพระขาว

6. หลวงพ่อรวย วัดตะโก

7. หลวงปู่กาหลง วัดเขี้ยวแก้ว

8. หลวงปู่สิม วัดถ้ำผาปล่อง

9. หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน

10. หลวงพ่อพุธ วัดป่าสาลวัน

11. หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง

12. หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม

13. หลวงพ่ออุตตมะ วัดวังก์วิเวการาม

…และพระเกจิอจารย์อื่นๆอีกหลายรูป

เหรียญพระพุทธสุริโยทัย สก. นี้ถือเป็นพระดีมีคุณค่าน่าบูชาสะสมมาก

Other items you may be interested in:

เหรียญพระพุทธสิหิงค์ลายสือไท ภปร. หลวงพ่อเกษม เขมโก ปี 2562 (1)
พญานาค ปลุกเสกโดยหลวงพ่อยศ วัดแดง อยุธยา
มีดหมอเหล็กน้ำพี้ขนาดยาว 12 นิ้ว
ไก่แก่แม่ปลาช่อน เนื้อชมพู ตำรับหลวงปู่หล้า วัดโพรงเข้ จ.ลพบุรี
เหรียญ ร. 5 ที่ระลึกสร้างพระบรมธาตุเจดีย์เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ขุนแผนนางเหลียวเสาร์ 5 สุดยอดแห่งเมตตามหานิยม เนื้อผงพุทธคุณเมตตาสีขาว อาจารย์สมราชฐ์
พระขุนแผนแสนตรีเวทย์ พิมพ์เล็ก สีชมพู ปัดทอง ฝังตะกรุด
ยันต์พญานกยูงทอง พระครูสุภัทรชัย สุจิตโต วัดทุ่งยาว จ.เชียงใหม่
พระขุนแผนแสนตรีเวทย์ พิมพ์ใหญ่ สีเหลือง
เสือมหาอำนาจ เนื้อทองเหลือง หลวงพ่อประเทือง วัดด่านเจริญชัย จ.เพชรบูรณ์
รูปหล่อขุนแผนอุ้มกุมาร หลวงปู่คีย์ วัดศรีลำยอง จ.สุรินทร์
เหรียญพระสยามเทวาธิราช ฉลอง 200 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ (สีเขียว)