ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำประชาชนจิตอาสาชาวนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “พัฒนาพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส” เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

ผู้ว่าฯ นราธิวาส นำประชาชนจิตอาสาชาวนราธิวาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “พัฒนาพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส” เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

วันนี้ (11 พ.ค.65) นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสคอรงราชย์ครบ 60 ปี พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส (วัดเขากง) อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 กำลังพลจิตอาสาทหาร ตำรวจ อส. และประชาชนจิตอาสา ร่วมในกิจกรรม

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมพัฒนาพื้นที่โดยตัดหญ้า กวาดถนน เก็บขยะ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เพื่ออำนวยความสะดวกรองรับพุทธศาสนิกชนก่อนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทาง พระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

วันวิสาขบูชา ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล โดยที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติยกย่องให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” (International Day) ตามข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220511150657316

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More