ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

นโยบายที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกจะช่วยขจัดปัญหาในการเดินทางระหว่างประเทศ

นโยบายที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกจะช่วยขจัดปัญหาในการเดินทางระหว่างประเทศ

ซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายการเดินทางทางอากาศที่สอดคล้องกัน เพื่อพลิกประสบการณ์ของนักเดินทางด้วยการสร้างแหล่งข้อมูลหนึ่งเดียวที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศ

นโยบายการบินระดับโลกนี้ได้รับการพัฒนาร่วมกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ
นโยบายการเดินทางทางอากาศที่สอดคล้องกัน (Harmonising Air Travel Policy) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลก
กรอบการทำงานภายใต้นโยบายดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในการประชุมฟิวเจอร์ เอวิเอชั่น ฟอรั่ม (Future Aviation Forum) ครั้งแรก ที่ซาอุดีอาระเบีย และจะได้รับการนำเสนออย่างเป็นทางการในการประชุมสมัชชาใหญ่ ครั้งที่ 41 ของ ICAO ในปี 2565 นี้
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งซาอุดีอาระเบีย (GACA) ประกาศนโยบายการเดินทางทางอากาศที่สอดคล้องกัน (Harmonising Air Travel Policy) ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่จะช่วยให้การเดินทางระหว่างประเทศราบรื่นขึ้น ง่ายขึ้น และเพลิดเพลินมากขึ้น ด้วยการขจัดความสับสนเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการเดินทาง ซึ่งปัจจุบันเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้คนหลายล้านคนไม่อยากเดินทางทางอากาศ

กรอบการทำงานดังกล่าวได้รับการออกแบบร่วมกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดขององค์การสหประชาชาติ โดยจะช่วยขจัดความสับสนในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งสำหรับผู้โดยสาร สายการบิน และรัฐบาล ด้วยการสร้างแหล่งข้อมูลออนไลน์หนึ่งเดียวที่มีความชัดเจนและมีการอัปเดตอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศของประเทศสมาชิกทั้งหมด

นโยบายดังกล่าวจะยื่นต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ ICAO เพื่อขอรับการรับรองจากประเทศสมาชิกในเดือนตุลาคมนี้

นายอับดุลอาซิซ บิน อับดุลลาห์ อัล-ดูไอเลจ ( Abdulaziz bin Abdullah al-Duailej) ประธานของ GACA กล่าวว่า “สถานการณ์โรคระบาดเผยให้เห็นว่าแท้จริงแล้วโลกของเราขาดความเชื่อมโยงกัน ผลวิจัยของเราบ่งชี้ว่าผู้คนจำนวนมากตัดสินใจไม่เดินทางในปี 2564 และจะยังคงไม่เดินทางในปี 2565 เพราะรู้สึกสับสนกับข้อกำหนดด้านสุขภาพในการเดินทางจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ประกาศนโยบายการเดินทางทางอากาศที่สอดคล้องกัน ซึ่งเป็นกรอบการทำงานที่จะช่วยให้อุตสาหกรรมของเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและแข็งแกร่งขึ้น เพื่อข้ามผ่านวิกฤตสุขภาพในอนาคต”

“การบินคือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจโลก จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปกป้องอุตสาหกรรมนี้จากอุปสรรคในอนาคต กรอบการทำงานภายใต้นโยบายการเดินทางทางอากาศที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นถึงบทบาทความเป็นผู้นำของซาอุดีอาระเบียในการสร้างความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการบินจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า”

ผลสำรวจล่าสุดของยูโกฟ (YouGov) เผยให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสำรวจในอเมริกา 32%, อ่าวอาหรับ 47%, อิตาลี 40% และสหราชอาณาจักร 40% ระบุว่าความสับสนเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขภาพทำให้พวกเขาจะยังไม่เดินทางด้วยเครื่องบินในปี 2565 นี้

นโยบายดังกล่าวจะสร้างกลไกการรายงานข้อมูลระหว่างประเทศที่สอดคล้องกันเมื่อเกิดวิกฤตสุขภาพ ด้วยการใช้เครื่องมือสื่อสารดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ รวมถึงกระบวนการประสานงานและการกำกับดูแลระดับโลก และระบบที่จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามอย่างเป็นสากล เช่น เอกสารรับรองสุขภาพดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ผลลัพธ์ที่ได้คือ นักเดินทางสามารถเข้าถึงแนวทางปฏิบัติและข้อกำหนดที่ชัดเจนในการเดินทางจากต้นทางถึงปลายทาง โดยแพลตฟอร์มที่เป็นสากลนี้จะบูรณาการระบบสื่อสารยามเกิดวิกฤตสุขภาพของรัฐบาลและหน่วยงานด้านการบินระหว่างประเทศเอาไว้ทั้งหมด

สมุดปกขาวว่าด้วยนโยบายการเดินทางทางอากาศที่สอดคล้องกันได้รับการเผยแพร่ในการประชุมฟิวเจอร์ เอวิเอชั่น ฟอรั่ม (Future Aviation Forum) ครั้งแรกที่กรุงริยาด งานนี้จัดโดย GACA เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาผู้นำระดับโลก ผู้บริหารหน่วยงานด้านการบิน และผู้กำกับดูแลนโยบาย ได้มารวมตัวกันเพื่อหาทางออกให้กับความท้าทายยิ่งใหญ่ที่อุตสาหกรรมการบินต้องเผชิญ ได้แก่ ประสบการณ์ของผู้โดยสาร ความยั่งยืน และการฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด

ซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าว่าจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินของตะวันออกกลาง โดยภาคการคมนาคมและการขนส่งของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเสาหลักภายใต้แผนการพลิกโฉมเศรษฐกิจตามวิสัยทัศน์ปี 2573 (Vision 2030) กำลังมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบียตั้งเป้าว่าจะลงทุนในอุตสาหกรรมการบินคิดเป็นมูลค่าถึง 3.56 แสนล้านริยัลซาอุดีอาระเบีย หรือเกือบ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อทีมสื่อของการประชุมฟิวเจอร์ เอวิเอชั่น ฟอรั่ม ได้ที่อีเมล FAFmedia@consulum.com 

เกี่ยวกับการประชุมฟิวเจอร์ เอวิเอชั่น ฟอรั่ม

การประชุมฟิวเจอร์ เอวิเอชั่น ฟอรั่ม ครั้งแรก เป็นเวทีแห่งการสร้างเครือข่ายและการบรรลุข้อตกลง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้นำด้านการบินจากทั่วโลกได้มาร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาการบินระหว่างประเทศ รวมถึงคิดหาทางออกให้กับโลกในยุคหลังโควิด และสร้างความเชื่อมั่นว่าอุตสาหกรรมการบินจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า งานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม ณ กรุงริยาด โดยมีวิทยากรกว่า 120 คน รวมทั้งมีผู้เข้าร่วมงานและผู้แทนจากทุกทวีปอีกกว่า 2,000 คน เข้าร่วมการประชุมย่อย 40 รายการซึ่งเน้นไปที่สามหัวข้อหลัก ได้แก่ ประสบการณ์ของผู้โดยสาร ความยั่งยืน และการฟื้นฟูธุรกิจหลังโควิด

การประชุมนี้จัดโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งซาอุดีอาระเบีย (GACA) ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ (King Salman bin Abdulaziz) ในฐานะผู้พิทักษ์แห่งสองมหามัสยิดอันศักดิ์สิทธิ์ (Custodian of the Two Holy Mosques) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้ซาอุดีอาระเบียก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.futureaviationforum.com/

ติดตามการประชุมฟิวเจอร์ เอวิเอชั่น ฟอรั่ม ทางโซเชียลมีเดีย

ทวิตเตอร์ – https://twitter.com/FAF_Saudi

ลิงก์อิน – https://www.linkedin.com/company/futureaviationforum/

ยูทูบ – https://www.youtube.com/channel/UCX16r5UYLzUoWeHJ4yw8QdQ

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1813220/White_Paper_Master_Infographic.jpg

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More