ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ ประธานก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ

พิธีบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์ ประธานก่อตั้ง และประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More