ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรในการจัดกิจกรรมสัปดาห์การส่งเสริมเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 ณ วัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ. ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จว.ส.ป.(ท.) นายยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ นางขนิษฐา คำจันทร์แก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นางเนตรทิพย์ เจริญวัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยมีพระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ วิ.ดร. เจ้าคณะตำบลสำโรงเหนือ เจ้าอาวาสวัดแพรกษา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
มหาเถรสมาคม เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง แพร่หลายและดำรงมั่นอยู่คู่ชาติไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2565 ขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ วัดแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จากนั้น เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย จัดแสดง สาธิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นองค์ความรู้ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมและสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรปราการ เช่น การพับดอกบัว การทำข้าวต้มมัด การทำน้ำสมุนไพร การทำขนมไทยโบราณ ทองหยิบทองหยอด ขนมถั่วแปบ การทำแหนมเห็ด และการสาธิต ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อนำไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/