ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างภารกิจและพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับพนักงาน.pdf

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/