ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

สป0017.1/ว2028 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (เดือนตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)

สป0017.1_ว2028 ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ COVID-19

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/