ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พช.รามัน จ.ยะลา Kick Off กิจกรรม “คาราวานแก้จน คนรามัน”

พช.รามัน จ.ยะลา Kick Off กิจกรรม “คาราวานแก้จน คนรามัน”

นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน กล่าวเปิดกิจกรรม “คาราวานแก้จนคนรามัน” พร้อมมอบนโยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างพลังมวลชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ อย่างบูรณาการในเขตพื้นที่อำเภอรามัน โดยมี นายประพันธ์ ทองสีดำ พัฒนาการอำเภอรามัน กล่าวรายงาน ซึ่งอำเภอรามันมีครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตามระบบข้อมูล TPMAP ทั้ง 5 มิติ อยู่ที่ 2,718 ครัวเรือน 4,830 คน ดังนี้

1. มิติด้านสุขภาพ จำนวน 437 ครัวเรือน 745 คน

2. มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 784 ครัวเรือน 1,302 คน

3. มิติด้านการศึกษา จำนวน 1,209 ครัวเรือน 2,225 คน

4. มิติด้านรายได้ จำนวน 1,038 ครัวเรือน 1,961 คน

5. มิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ จำนวน 2 ครัวเรือน 2 คน

ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มองค์กร ผู้นำท้องที่ กลุ่มองค์กรสตรี และทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยงฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนยากจน จำนวน 100 ชุด และส่งมอบถุงยังชีพแก่ทีมปฏิบัติการตำบลทุกตำบล เพื่อส่งมอบให้แก่ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TPMAP ในพื้นที่ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220514135407352

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More