ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เทศบาลเมืองนครพนม จัดสรงน้ำพระทอง พระติ้ว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครพนม ประจำปี 2565

เทศบาลเมืองนครพนม จัดสรงน้ำพระทอง พระติ้ว พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครพนม ประจำปี 2565

นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในงานประเพณีพิธีสรงน้ำพระทอง-พระเทียม และพระติ้ว-พระเทียม ประจำปี 2565 ที่เทศบาลเมืองนครพนมและชาวชุมชนเมืองนครพนม ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดโพธิ์ศรีและวัดโอกาสศรีบัวบาน ถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม โดยหลังเสร็จพิธีพราหมณ์ประธานฝ่ายสงฆ์นำสวดชัยมงคลคาถา ก่อนอัญเชิญพระติ้ว-พระเทียม จากแท่นในวิหารนำขึ้นเสลี่ยงแห่รอบเมือง แล้วอัญเชิญขึ้นวางที่แท่นหน้าวิหาร ให้ผู้ศรัทธาเลื่อมใสสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

พระติ้ว-พระเทียม ที่วัดโอกาสศรีบัวบาน ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองชาวนครพนม มาตั้งแต่สมัยนครศรีโคตรบูรณ์รุ่งเรืองและได้ยึดถือประเพณีในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี หรือวันวิสาขบูชา ประกอบพิธีดังกล่าว ก่อนเกษตรกรลงมือทำไร่ ทำนา เพื่อความเป็นสิริมงคล และความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร ในวันเดียวกันห่างจากวัดโอกาสไปทางทิศใต้ ประมาณ 300 เมตร มีพิธีสรงน้ำพระทอง-พระเทียม ที่วัดโพธิ์ศรี พระทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี อดีตเคยอัญเชิญมาสรงน้ำในเทศกาลสงกรานต์ แต่เกิดปรากฏการณ์พายุฝนตกลงมาเสมอ จึงไม่มีการอัญเชิญสรงน้ำวันสงกรานต์อีก โดยเลื่อนพิธีสรงน้ำมาวันเพ็ญเดือนหกตรงกับวันวิสาขบูชา โดยหลังสรงน้ำพระทองแล้วก็จะเป็นขบวนแห่พระติ้วตามที่กล่าวข้างต้น

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220516100307773

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More