ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2565 ที่วัดทั่วประเทศ

เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2565 ที่วัดทั่วประเทศ

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันนี้ (15 พ.ค. 65) กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในส่วนของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญตักบาตรและเวียนเทียน ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พร้อมเชิญชวนประชาชน ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพระวิหารหลวงและพระอุโบสถ ชมจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 เยี่ยมชมสถานสำคัญทั้ง 7 แห่งเกี่ยวข้องกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ขณะที่จังหวัดต่างๆ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์ จัดกิจกรรมตามวัดทั่วประเทศเช่นกัน ภายใต้มาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด รวมทั้งยังมีกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จึงเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกิจกรรมได้ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ

อธิบดีกรมการศาสนา ยังกล่าวถึงกระแสข่าว การประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมของพระ หรือวัดต่างๆ โดยเฉพาะข่าวในสื่อโซเชียล ที่มีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ยอมรับว่าอาจส่งผลกระทบต่อความศรัทธาของประชาชน แต่ผู้ที่ยึดถือตามหลักธรรม สามารถรับทราบได้ว่าในส่วนที่เป็นพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติตัวไม่ดีก็มีอยู่บ้าง ซึ่งกรมการศาสนาได้แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ให้เด็กและเยาวชนศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสนับสนุน “พระธรรมวิทยา” เป็นเครือข่ายในการอบรมแนวทางวิธีการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตและได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220515112747524

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More