ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กปน. ต้อนรับ คณะนักศึกษา สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 ดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา และด้านคุณภาพน้ำ

กปน. ต้อนรับ คณะนักศึกษา สวปอ.มส.SML รุ่นที่ 3 ดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา และด้านคุณภาพน้ำ

เมื่อเร็วๆนี้ นายมานิต ปานเอม รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วยนายประเวศ อัมพรรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญ กปน. ระดับ 8 ในฐานะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 3 ของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรดังกล่าว จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา และด้านคุณภาพน้ำ ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล และโรงงานผลิตน้ำบางเขน โดยมี คณะผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ คณะนักศึกษาฯ ให้ความสนใจในกิจการของ กปน. เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งชื่นชมกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. ซึ่งมั่นใจได้ในความสะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์