ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางวันวิสาขบูชา

ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางวันวิสาขบูชา

นายประสิทธิ์ กล้าทำ ขนส่งจังหวัดขอนแก่นรักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และสาขา ปฏิบัติงานตามแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

1. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ(สายด่วน 1584) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยภูมิ แห่งที่ 1 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว และจุดจอดรถโดยสารสาธารณะ อำเภอบำเหน็จณรงค์ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและช่วยเหลือผู้โดยสารให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย รวมถึงการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถทุกคนตาม Checklistก่อนออกเดินทาง ให้คำแนะนำผู้ประจำรถ และผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก และจังหวัดชัยภูมิอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง แนะนำให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง

2. การตั้งจุดตรวจจับความเร็วและขับชิดขวาด้วยกล้องเลเซอร์ เพื่อควบคุม กำกับ ดูแลมิให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขับชิดขวาและใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220516151411865

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More