ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

กรมอนามัย หนุน เด็กวัยเรียนกินมื้อเช้า ครบหมู่ เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

กรมอนามัย หนุน เด็กวัยเรียนกินมื้อเช้า ครบหมู่ เตรียมพร้อมรับเปิดเทอม

     นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์ของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมการกินอาหารของเด็กไทยวัยเรียน มักไม่กินอาหารมื้อเช้า เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ เด็กไม่ได้เดินทางไปโรงเรียน ทำให้เด็กบางคนตื่นสายจนเลยเวลากินมื้อเช้าไปแล้ว และยังมีพฤติกรรมกินผัก-ผลไม้น้อยลง หรือไม่กินเลย แต่นิยมกินอาหารสำเร็จรูป กึ่งสำเร็จรูป ฟาสต์ฟู้ด ขนมขบเคี้ยวและเบเกอรี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบกับสุขภาพของเด็กโดยตรง ทำให้ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ขาดสารอาหารบางชนิด ก่อให้เกิดโรคได้ ขณะเดียวกันก็เสี่ยงที่จะได้รับอาหารบางกลุ่มในปริมาณมากเกินไป ก่อให้เกิดภาวะโภชนาการเกิน น้ำหนักตัวมาก เป็นโรคอ้วนได้

           “ทั้งนี้ ในช่วงเปิดเทอมที่ใกล้จะมาถึง พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรดูแลลูกหลานให้มีพฤติกรรมการกินที่ดี โดยเด็กต้องได้กินอาหารครบ 3 มื้อ ครบ 5 หมู่ ได้แก่ กินไข่ ผัก ผลไม้ เป็นประจำ ดื่มนมรสจืด เพื่อเสริมสร้างการเจริญเติบโต ทั้งร่างกายและพัฒนาการทางสมอง ปลูกฝังพฤติกรรมการกินที่ดี หลีกเลี่ยงอาหารทอด อาหารรสจัด ขนมกรุบกรอบ ขนมหวาน น้ำหวาน น้ำอัดลม และผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เช่น ขนุน ทุเรียน ลำไย ลองกอง เป็นต้น หากเด็กอยากดื่มน้ำหวานให้เลือกดื่มน้ำผลไม้สดไม่เติมน้ำตาลแทน เลือกกินผลไม้รสไม่หวานจัดเป็นอาหารว่างแทนขนมหวาน กินขนมหวาน น้ำหวาน หรือน้ำอัดลมให้ลดน้อยลง เพื่อสร้างความเคยชินในการรับรส และไม่ติดรสหวาน พยายามควบคุมการกินน้ำตาลแต่ละวันให้ไม่เกิน 4 ช้อนชา กำหนดเวลาในการดูโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ หรือคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจน จัดกิจกรรมให้เด็กได้มีโอกาสเข้าสังคมเพื่อให้เด็กได้มีการใช้ภาษาในการสื่อสารและได้รับประสบการณ์ชีวิตที่ดีดูแลให้ออกกำลังกายวันละ 60 นาทีทุกวัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยเท่หุ่นดี สูงดีสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก เพื่อกลับเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข้อมูล กรมอนามัย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More