ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Translation and Terminology Consistency”

วธ.ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Translation and Terminology Consistency”

(การแปลและความเหมาะสมในการใช้ศัพท์) โครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ตั้งเป้าแล้วเสร็จภายในปี 2567

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์