ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.สุโขทัย เปิดเรียน On Site วันแรกชุ่มฉ่ำ เน้นป้องกันอุบัติเหตุ และมาตรการป้องกันโควิด-19

จ.สุโขทัย เปิดเรียน On Site วันแรกชุ่มฉ่ำ เน้นป้องกันอุบัติเหตุ และมาตรการป้องกันโควิด-19

จังหวัดสุโขทัย เปิดเรียน On Site วันแรกชุ่มฉ่ำ เน้นโรงเรียนร่วมรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างจริงจัง

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 บรรยากาศวันแรกของการเปิดภาคเรียน On Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่จังหวัดสุโขทัย ในช่วงเช้ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ปกครองจำนวนมาก ต่างเร่งรีบไปส่งนักเรียนให้ทันเวลาเข้าเรียนท่ามกลางสายฝน ทำให้การจราจรโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีติดขัดเป็นอย่างมาก โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ลงพื้นที่รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางข้าม ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เพื่อรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง โรงเรียน และนักเรียน เพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนให้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เดินทางเยี่ยมการเปิดภาคเรียน On Site ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนกวางตง ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย โดยได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้อย่างจริงจังด้วย เพื่อความปลอดภัยของทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และนักเรียน และช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 พื้นที่

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220517100438954

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More