ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดแพร่ เชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทแบ่งเป็นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จำนวน 910 คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่างๆ ที่กำหนด

สำหรับจังหวัดแพร่ได้ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ กำหนดดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 เป้าหมาย จำนวน 10 รูป ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว และเชิญชวนเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงาน นายพชรวัฒน์ กาวิชา โทร. 091079 8624 กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดแพร่

 

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220518131427477

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More