ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

‘ไบเออร์ไทย’ 60 ปี ทุ่มงบ 26.7 ล้านหนุนเกษตรกรรายย่อย จัดโครงการ Better Farms, Better Lives 2.0 ลดต้นทุนหนุนปัจจัยการผลิต

‘ไบเออร์ไทย’ 60 ปี ทุ่มงบ 26.7 ล้านหนุนเกษตรกรรายย่อย จัดโครงการ Better Farms, Better Lives 2.0 ลดต้นทุนหนุนปัจจัยการผลิต

• ไบเออร์ไทย 60 ปีสานต่อความสำเร็จโครงการ “Better Farms, Better Lives 2.0” ในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย 11 จังหวัด ภาคกลางและอีสาน กว่า 26,000 ราย
• ทุ่มงบ 26.7 ล้าน ในโครงการฯ โดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ลดต้นทุน และถ่ายทอดความรู้และการใช้นวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
• ไบเออร์ไทย ร่วมกับภาคีเครือข่ายวิชาการมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้นำเกษตรกรท้องถิ่นมอบผลิตภัณฑ์กำจัดวัชพืช ถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดทำแปลงนาสาธิต 30 แปลง จัดประชุมอบรมความรู้เกี่ยวกับการเกษตรให้กับเกษตรกรรายย่อย

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์