ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” อย่างต่อเนื่อง

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ถนนโรจนะ บริเวณเจดีย์สามปลื้ม ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างกระแสการรับรู้ และสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ขอเชิญชวน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ ชมรม สโมสร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. – 08.45 น.

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220518095412396

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220518095412396

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More