ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย ลงทะเบียนในระบบ e-Service

จ.นราธิวาส ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย ลงทะเบียนในระบบ e-Service

นายสุรศักดิ์ จันทรัตน์ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากความร่วมมือในการเปิดตลาดด้านแรงงานระหว่างสองประเทศ ไทยและซาอุดีอาระเบีย เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 30 ปี และมีการลงนาม MOU การจัดการแรงงานกับซาอุดีอาระเบียไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้กรมการจัดหางานเร่งรัดจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย เพิ่มส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำมากขึ้น รวมถึงมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก อาทิ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ในส่วนของจังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลผู้ประสงค์จะไปทำงานฯ และกรมจัดหางานจะสามารถคัดเลือกคนหางานในทะเบียนได้ทันทีเมื่อนายจ้างแจ้งตำแหน่งงานหรือประเภทงานที่ต้องการมาให้กระทรวงแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจประสงค์จะไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ www.toed.doe.go.th ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดนราธิวาส กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดว่าสาขาอาชีพที่ต้องการในเบื้องต้นจะเป็นแรงงานฝีมือและการฝีมือในสาขาช่างต่าง ๆ ของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคบริการ เช่น โรงแรม โรงพยาบาล เป็นต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส โทร.073-532662 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220518100228400

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More