ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

รายละอียดประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/