ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 99 แห่งของจังหวัดตรัง จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 99 แห่งของจังหวัดตรัง จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัจจุบัน ชุดตรวจ ATK ภายหลังการตรวจ กลายเป็นขยะจำนวนมาก จังหวัดตรัง มีความห่วงใยปัญหาขยะติดเชื้อดังกล่าว จึงได้คุมเข้มการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ โดยเฉพาะขยะที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งทั้งน้ำมูก เสมหะ น้ำลาย หรือเลือด ขยะจากหน้ากากอนามัย ขยะจากชุดตรวจ ATK

ทั้งนี้ ได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 99 แห่งของจังหวัดตรัง จัดการขยะมูลฝอยติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ได้เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวแบบ Home isolation ในการแยกประเภทขยะอย่างเคร่งครัด เนื่องจากขยะติดเชื้อเหล่านี้ ไม่สามารถทิ้งรวมกับขยะทั่วไปได้ เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อต่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ โดยขอให้มีการติดป้ายทำสัญลักษณ์บนถุงทุกครั้งก่อนทิ้ง เพื่อเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะจะได้ทราบและป้องกันตนเองได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นด้วย
ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220520082817311

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More