ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Introduction to TCAR OPS AIR Operations Regulations and TCAR

ขอเชิญรับฟังการบรรยายเรื่อง Introduction to TCAR OPS AIR Operations Regulations and TCAR

  ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง Introduction to TCA

 

ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง Introduction to TCAR OPS AIR Operations Regulations and TCAR 

ผ่านระบบ Microsoft Teams meeting ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

 ลงทะเบียนเข้ารับฟังการบรรยายคลิ๊กที่นี่ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน กองรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ  โทร. 02-568-8800 ต่อ 4305

 

Read More

Credit ข่า : สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย : https://www.caat.or.th/