ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 3 รายการ

คลิกดูรายละเอียด

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/