ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การร่วมประชุมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

การร่วมประชุมในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะกรรมาธิการฯ และทีมงาน จำนวน 52 ท่าน และร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 และการเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ด้านใน อาคาร 52 ปี สำนักงบประมาณ เพื่อติดตามความคืบหน้า 
 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More