ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ด่านชายแดนทั้งหมดในกว่างซีเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว

ด่านชายแดนทั้งหมดในกว่างซีเปิดดำเนินการตามปกติแล้ว

ข้อมูลสถิติจากกระทรวงพาณิชย์ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงแสดงให้เห็นว่า ช่วงหยุดยาววันแรงงานในปี 2565 มียานพาหนะ 3,344 คันผ่านเข้าออกด่านทางบกของชายแดนกว่างซี ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นยานพาหนะขาออก 1,601 คันและขาเข้า 1,743 คัน ทั้งนี้ ทุกด่านทางบกในกว่างซีได้ขยายขีดความสามารถของพิธีการศุลการให้ถึงขีดสุดภายใต้หลักการ “เปิดด่านอย่างเต็มที่” โดยลดผลกระทบจากการระบาดให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา ด่านทางบก 7 แห่งและด่านรถไฟขนส่งสินค้า 1 แห่งได้เปิดให้เดินพิธีการศุลกากรตามปกติแล้ว

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พิธีเดินทางออกของรถไฟขบวนพิเศษขบวนแรกที่บรรทุกวัตถุดิบยาสมุนไพรจีนซึ่งนำเข้าจากเวียดนามได้จัดขึ้นที่ด่านรถไฟผิงเสียงในเขตปกครองตนเองกว่างซี ซึ่งรถไฟดังกล่าวบรรทุกเถาวัลย์เลือดไก่ (suberect spatholobus) ตู้ละ 15 ตันทั้งหมด 12 ตู้มาจากเวียดนาม หลังจากนี้รถไฟจะวิ่งตามปกติเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างจีนกับเวียดนามในด้านการแพทย์แผนจีน ตอนนี้กว่างซีมีด่านนำเข้ายานครหนานหนิง และด่านทางบกตงซิง ด่านทางบกผิงเสียง ด่านทางบกหลงปัง และด่านอ้ายเตี้ยนสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบยาสมุนไพรซึ่งกำลังกลายเป็นช่องทางหลักในการนำเข้าวัสดุทำยาสมุนไพรจากกลุ่มประเทศอาเซียน ทั้งนี้ ชนิดและปริมาณการนำเข้าวัตถุดิบยาสมุนไพรจีนจากกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านทางกว่างซีนับตั้งแต่ปี 2563 พุ่งสูงขึ้นอย่างมากโดยมีมูลค่าสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสองปีซ้อนเลยทีเดียว

นอกจากนี้ ด่านโหย่วอี้กว่านของกว่างซี ได้เปิดตัวระบบตรวจสอบแบบไร้การสัมผัสซึ่งเป็นนวัตกรรมสำหรับการตรวจสอบชายแดน เพื่อรองรับการประทับตราเอกสารแบบไร้การสัมผัส โดยมีการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิสองเครื่องและกล้องจับภาพความละเอียดสูงเพื่อการตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่มีการสัมผัส และตรวจสอบเอกสารสำหรับคนขับที่ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง (กรมศุลกากร) จะร่วมมือกับกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในแต่ละด่านให้ดีขึ้น และเปิดช่องทางให้กับพิธีการศุลกากรเพื่อรับประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมจีน-อาเซียน

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ลิงก์ภาพประกอบข่าว:

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=421604

คำบรรยายภาพ: ด่านทางบกผิงเสียงส่งทีมปฏิบัติหน้าที่ในช่วงหยุดยาววันแรงงาน เพื่อแก้ปัญหาระหว่างการเดินพิธีศุลกากรอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

ลิงก์: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=421605

คำบรรยายภาพ: ยานพาหนะที่นำส่งโดยเจ้าหน้าที่ในชุดป้องกันระดับ 2 ที่ทางเข้าชายแดนผู่จ้าย เพื่อให้พิธีศุลกากรจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More