ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

พม. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  พร้อมบูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

พม. ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ พร้อมบูรณาการเครือข่ายขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

เมื่อวานนี้ (23 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน โดยมีนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วยนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์