ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

IRPC ชวนสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรยุคใหม่   เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming  ยกระดับเทคโนโลยีเกษตรกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

IRPC ชวนสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรยุคใหม่ เปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสาน สวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming ยกระดับเทคโนโลยีเกษตรกรรม พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน

IRPC จัดงานเปิดศูนย์เรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานสวนยายดา “เจ๊บุญชื่น” IRPC Smart Farming จ.ระยอง พร้อมเทศกาล “เรียนรู้ ดูชิม อิ่มอร่อย” มาได้ทั้งปี โดยบูรณาการนวัตกรรมขององค์กรผสานเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปิดให้บริการคลินิกหมอดิน สาธิตการฝังเข็มทุเรียน การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด “โซลาร์ลอยน้ำ” หวังนำเกษตรอัจฉริยะสร้างประโยชน์ให้ชุมชนชาวระยอง และเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์