ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกาศเคลื่อนการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกาศเคลื่อนการคุ้มครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ทีเกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์