ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดชัยนาท เชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดชัยนาท เชิญชวนร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นางสาวอัจฉรา ปั้นมูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อถวายพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2565 โดยผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทแบ่งเป็นส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จำนวน 910 คน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ

จังหวัดชัยนาท ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ขอเชิญชายไทยอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 – 13 สิงหาคม 2565 ณ วัดโคกดอกไม้ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 พฤษภาคม 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในโครงการดังกล่าว และเชิญชวนเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท วัดพระบรมธาตุวรวิหาร หรือวัดทุกวัดใกล้บ้านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 56 41 – 4559,0 – 84 235 – 2044

ข้อมูล https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220523110520236

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More