ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรัง เร่งวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามกรอบภารกิจการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดตรัง เร่งวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามกรอบภารกิจการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า คณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด จังหวัดตรัง ได้เร่งประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดตามกรอบภารกิจการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการพัฒนาที่ดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล (Zoning) การพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจน การส่งเสริมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

 

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในพื้นที่ที่ดินที่ได้จัดสรรให้เกษตรกรไปทำกิน อยากให้เกษตรกรเหล่านั้นได้ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ที่สุด และประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำการเกษตร มีรายได้เลี้ยงครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220524081623580

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More