ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

อำเภอบัวเชด เปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อำเภอบัวเชด เปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ เปิดโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้นำท้องที่ รวมจำนวน 68 หมู่บ้าน และมุ่งเน้นการรักษาความสงบเรียบร้อย การจับกุม/ตรวจค้น การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในหมู่บ้าน/ชุมชน การใช้อาวุธปืนลูกซองยาว และภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยมี นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นายอำเภอบัวเชด เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ผู้นำท้องที่ และจำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวม 100 คน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220524084326590

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More