ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องดู 3 เรื่องหลัก หนี้สิน สัญญาเดินรถ การต่ออายุสัมปทาน

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวต้องดู 3 เรื่องหลัก หนี้สิน สัญญาเดินรถ การต่ออายุสัมปทาน

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More