ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปากคลอง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนมลภาวะทางน้ำ

ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปากคลอง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เร่งแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนมลภาวะทางน้ำ

วานนี้ ( 24 พ.ค. 65) น.อ.จีระ มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จว.พบ. มอบหมายให้ น.ต.ธนภาพ นวสมัครการ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน ร.ท.กรีทา ศรีสอาด เจ้าหน้าที่ยุทธการและการข่าว จังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่ ชุมชนบ้านปากคลอง ต.ชะอำ อ.ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากกรณีที่ประชาชนได้ร้องเรียนขอรับความช่วยเหลือ จาก ศรชล.จว.พบ.ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 032 706298 ว่า ในลำคลองมีน้ำเน่าเสียไหลลงสู่ทะเล และปากร่องคลองชะอำตื้นเขิน ทำให้ระบบน้ำไม่ไหลเวียน ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำ อันส่งผลต่อระบบนิเวศ และการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดชะอำ นั้น

ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าพบ ปลัด ทม.ชะอำ เพื่อปรึกษาหาทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น สรุปได้ดังนี้

1.ทม.ชะอำได้จัดรถแบคโฮพร้อม เจ้าหน้าที่ไปดำเนินการขุดร่องปากคลองให้ระบบน้ำได้ไหลเวียนโดยสะดวก เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียสะสม

2.เชิญ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารจัดการน้ำมารับทราบปัญหา และจะเพิ่มความถี่ในการสูบน้ำเน่าเสียที่มาจากผู้ประกอบการบริเวณชายหาดชะอำ เพื่อนำส่งน้ำเสียไปบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสีย ชุมชนบ้านคลองเทียน ก่อนปล่อยน้ำที่ได้รับการบำบัดลงสู่คลองชะอำ

หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูการปฏิบัติของรถแบคโฮที่ปากคลองชะอำ โดยเชิญประธานชุมชนและกรรมการชุมชน มาดูและรับทราบการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ส่วนการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ทาง ทม.ชะอำจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมและทำงานแบบบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ศรชล.จังหวัดเพชรบุรีได้มอบน้ำดื่มและสติกเกอร์แจ้งเหตุด่วน เหตุร้ายทางทะเล โทร 1465 ให้กับประธานชุมชนบ้านปากคลอง ซึ่งประธานชุมชนบ้านปากคลองได้กล่าวขอบคุณ ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา และจะไปแจ้งให้ชุมชนรับทราบ เกี่ยวกับการดำเนินการของหน่วยงานรัฐต่อไป
ข้อมูล :https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525091840009

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More