ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ ตาก และแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

โครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (สสท.) ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และครู กศน. ผู้รับผิดชอบงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ จังหวัดน่าน เลย เชียงใหม่ ตากและแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Cloud Meeting เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชดำริ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับป่าและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานโครงการได้

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์