ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ณ ลำห้วยจริง ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ

จังหวัดสุรินทร์ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คู คลอง ณ ลำห้วยจริง ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอศีขรภูมิ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ลำห้วยจริง บ้านหนองพุก ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา

จังหวัดสุรินทร์จึงขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 300 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220525120319118

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More