ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565

วธ.เปิดปฐมนิเทศโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2565

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 132 โครงการ เน้นสร้างสรรค์ผลงานตอบโจทย์ในเรื่องทัศนคติเชิงบวก เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ

Read More

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์ โพสต์ทูเดย์