ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ททท. ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย เปิดตัวกิจกรรมเอาท์ติ้งเจาะกลุ่มองค์กร “มินิคาราวานคาร์บอนนิวทรัลเอาท์ติ้ง”

ททท. ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย เปิดตัวกิจกรรมเอาท์ติ้งเจาะกลุ่มองค์กร “มินิคาราวานคาร์บอนนิวทรัลเอาท์ติ้ง”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) จัดกิจกรรมมินิคาราวาน Carbon Neutral Company Outing Showcase ภายใต้โครงการ “มือใหม่หัดกรีน” เที่ยวใส่ใจ amazing ยิ่งกว่าเดิม เปิดเส้นทางนำร่องกรุงเทพ-สมุทรสงคราม นำเสนอกิจกรรมเอาท์ติ้งรักษ์โลก ลดโลกร้อนด้วยการท่องเที่ยวสมดุลที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยมีผู้บริหารร่วมกิจกรรมจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG), ศูนย์การเรียนรู้ M academy, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), สายการบินแอร์เอเชีย

 

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า  “ ททท.  ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ Responsible tourism ซึ่งหมายถึงรูปแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  หนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคือ Carbon neutral tourism หรือการท่องเที่ยวแบบสมดุลที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  ที่เน้นการจัดการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม บรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อโลกจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยลดโลกร้อนโดย ททท.  และ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.)   ได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับองค์กรในรูปแบบ “มินิคาราวาน คาร์บอนนิวทรัลเอาท์ติ้ง ”    เพื่อนำเสนอไอเดียการจัด เอาท์ติ้ง รักษ์โลก      ให้องค์กรต่างๆได้เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดของการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) จากกิจกรรมการท่องเที่ยวทำเป็นการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำที่มีการจัดหาคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)จากตลาดคาร์บอนของไทยเพื่อมาชดเชยจนเสมือนกับไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการกิจกรรมเอาท์ติ้งขององค์กรว่าทำอย่างไรให้เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)     ซึ่งตอบโจทย์กระแสของสังคมโลกที่ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ  หากองค์กรได้จัดเอาท์ติ้งในรูปแบบนี้นอกจากจะสร้างความสนุกและสุขใจให้พนักงานแล้วยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เป็นองค์กรที่ใส่ใจและรับผิดชอบ และก่อให้เกิดความยั่งยืนให้เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ท่องเที่ยวและลดโลกร้อนไปกับการ “วัด ลด ชดเชย และบอกต่อ”

นางสาววสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ โครงการ CARBON BALANCE (ท่องเที่ยวสมดุล ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์) ร่วมกับ 7 องค์กรพันธมิตร รวมถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์  จึงนับว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกระบวนการ “บอกต่อ” เรื่องราวของ Carbon Neutral Tourism สู่ ตลาดกลุ่มองค์กร ในการร่วมกิจกรรม Outing และได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบเสมือนไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ด้วยกระบวนการวัด ลด ชดเชย และการบอกต่อ ที่มีการออกแบบประสบการณ์สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวตลอดการเดินทางให้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (Low Carbon) จากนั้นทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางด้วยรถพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) จำนวน 4 คัน และรถเครื่องยนต์สันดาป จำนวน 3 คัน การปล่อยจากกิจกรรมท่องเที่ยว จากมื้ออาหาร และขยะที่เกิดขึ้น  โดยการเดินทางครั้งนี้ได้มีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ปล่อยตามแนวทางประเมิน CF VENT ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกได้ 629.50 kgCO2eq โดยได้มีการซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานมาชดเชย (Carbon Offsetting) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจนเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการเดินทาง Outing ขององค์กรที่ท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นางสาวอังศุมาลิน เทพหัสดิน Head of Strategic Business Development ศูนย์การเรียนรู้ M academy กล่าวว่า การเข้าร่วมทริปในวันนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่เพราะนอกจากกิจกรรมที่สนุกแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการท่องเที่ยวของเรามากขึ้น วันนี้เลยได้ไอเดียดี ๆ ที่จะจัดเอาท์ติ้งให้กับพนักงานที่จะได้ทั้งความสนุกและได้ดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน หรือแม้กระทั่งแนวคิดการจัดอบรมที่ผสมผสานการท่องเที่ยวแบบ Carbon neutral tourism พร้อมกับการทำ Team Synergy ควบคู่ไปด้วยกันค่ะ 

นางสาวดวงหทัย สว่างภพ วิทยากรระดับ 6 ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวกว่า กิจกรรม Mini Caravan Carbon Neutral Company Outing Showcase ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ มีการสอดแทรกความรู้และความสนุกลงไปได้ดี ได้ลงมือทำกิจกรรมจริงทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ก่อให้เกิดไอเดียเอาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมที่ทั้งสนุกและสุขใจที่ได้บอกรักษ์โลก 

นางสาวปานฉัตร เปรมานุพันธ์ Senior Executive, Business Development จากสายการบิน Thai Airasia กล่าวว่า การเข้าร่วมทริปครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดมุมมองการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เต็มไปด้วยความรู้ สนุกสนาน ประสบการณ์ที่ดี และได้ไอเดียสร้างสรรค์ใหม่ๆ น่าจะได้ขยายผลของการมาร่วมทริปนี้ ให้ไปถึงรูปแบบการท่องเที่ยวของสายการบินได้อย่างน่าสนใจค่ะ

นางสาว พูลศรี นิ่มพูลสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรายเดย์ ทริป จำกัด กล่าวว่า การท่องเที่ยวแบบใหม่ Carbon neutral tourism นี้ ทำให้นักเดินทางได้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการเดินทางที่ทั้งสนุกสนานและได้ความรู้ดีมากค่ะ

สิรินภา วงศาโรจน์ Travel Manager จากบริษัท อูดาชี จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันนักท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันต้องนำเสนอประสบการณ์ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ซึ่งทริปในวันนี้เปรียบเสมือนโอกาสสำคัญของบริษัทนำเที่ยว ที่จะกลายมาเป็นสะพานเชื่อมระหว่างนักท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปค่ะ

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More