ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

รายละเอียดประกาศการรับสมัครdoc04309620220531110726

เครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/