ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนำข้าราชการประกอบพิธีถวายราช สักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลาและจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อย พร้อมกล่าวคำถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ข้าราชการตุลาการ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มาร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเครดิตข่าวจากเว็บไซต์ สมุทรปราการ https://www2.samutprakan.go.th/