ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จ.กาฬสินธุ์ อำเภอบ้านโพนเปิดงานบั้งไฟแพรวาร้อยล้านขบวนแห่ยาวกว่า 3 กม.

จ.กาฬสินธุ์ อำเภอบ้านโพนเปิดงานบั้งไฟแพรวาร้อยล้านขบวนแห่ยาวกว่า 3 กม.

เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ นำผ้าแพรวาราคาหลักหมื่นไปจนถึงเกือบล้าน ประดับตกแต่งรถแห่รอบเมือง มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก รวมมูลค่าผ้าไหมแพรวาในงานหลายล้านบาทขบวนแห่ยาว 3 กม. 26 ขบวนจัดเต็มอัตลักษณ์ผู้ไทยบ้านโพน

ที่เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายพีระเพชร ศิริกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาฬสินธุ์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ โดยมีนายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอคำม่วง นายนิพนธ์ อิงภู นายกเทศมนตรีตำบลโพน นางณฐอร การถัก ปลัดเทศบาลตำบลโพน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านตำบลโพน และใกล้เคียง ร่วมงานประเพณีจำนวนมาก พร้อมปฏิบัติตัวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

โดยนายดำรงศักดิ์ นาคีสังข์ นายอำเภอคำม่วง ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจขบวนแห่ ทั้ง 26 ขบวน เป็นขบวนของหมู่บ้าน 4 ขบวน และขบวนสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชน ภาครัฐ เอกชน อีก 22 ขบวน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลโพน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการจัดงานและจัดขบวนแห่อย่างสวยงาม ในปีนี้ชาวบ้านตั้งใจโชว์ความงดงาม ความคิดสร้างสรรค์ และความแปลกใหม่ โดยเฉพาะการนำเอาผ้าไหมแพรวาราคาแพง ตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสน จำนวนมากหลายร้อยผืนมาโชว์บนรถขบวนแห่ และผู้เข้าร่วมขบวนได้พร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไหมแพรวา ตัดแต่งเป็นชุดสมัยสมัยและชุดผู้ไทย อย่างสวยงาม ในงานนี้เฉพาะราคาผ้าไหมแพรวา ที่อยู่ในงานมีมูลค่าหลายล้านบาท

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220530103058703

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More