ติดตามผ่านช่อง : Siammongkol Youtube Channel

จังหวัดตรังรับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง

จังหวัดตรังรับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง

(30 พ.ค.2565) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง จำนวน 124,500 บาท จาก ดาบตำรวจ นิติธร ผลิตผล ประธานชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่นจังหวัดตรัง ในฐานะประธานจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย “ศึกต้นกล้ามวยไทยจังหวัดตรัง” ประจำปี 2565 ครั้งนี้ 1 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดตรังและชมรมกีฬามวยไทยสมัครเล่นจังหวัดตรัง ได้จัดการแข่งขันกีฬามวยไทย “ศึกต้นกล้ามวยไทยจังหวัดตรัง” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ณ สนามมวยชั่วคราวลานวัฒนธรรมสนามกีฬาทุ่งแจ้ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย ส่งเสริมให้เยาวชนต้นกล้าเป็นนักกีฬามวยไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และในการจัดการแข่งขันดังกล่าวได้มีองค์กร หน่วยงานและภาคเอกชนร่วมสนับสนุนเงินให้กับมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็นรางวัลสำหรับนักกีฬาที่ชนะเลิศอันดับ 1-3 จากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 124,500 บาท เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ข้อมูล 

https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220530112544726

 

Credit : ข่าวประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร : Read More